Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 180-0 Edicte: 7839 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 02/2021
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 7087 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5394 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana del municipi de Fontanilles
Exercici: 2021 Bop: 112-0 Edicte: 5040 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 82-0 Edicte: 3514 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2021
Exercici: 2021 Bop: 81-0 Edicte: 3471 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació inicial de l'Ordenança de civisme i convivència ciutadana del municipi de Fontanilles
Exercici: 2021 Bop: 49-0 Edicte: 1959 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2021 Bop: 48-0 Edicte: 1773 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació conveni d'actualització de la delegació competencial dels serveis d'atenció social primària entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els ajuntaments de Begur, Fontanilles, Mont-ras, Pals, Regencós i Torrent
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1529 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 4-0 Edicte: 10212 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal municipal núm. 9, reguladora del subministrament d'aigua