Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 109-0 Edicte: 5196 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 45-0 Edicte: 1542 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i l'Ajuntament no consorciat de Fontanilles per a la prestació del servei de sanejament en alta de les aigües residuals municipals per a l'abocament a les EDAR mitjançant vehicles cisterna
Exercici: 2022 Bop: 11-0 Edicte: 209 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11292 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10780 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva d'un projecte tècnic executiu PUOSC 2021
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10265 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 234-0 Edicte: 10261 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10270 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 05/2021
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9564 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2021
Exercici: 2021 Bop: 214-0 Edicte: 9349 AJUNTAMENT DE FONTANILLES - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit